AVÍS LEGAL

L’empresa Zolrag S.L. amb domicili C/ Mestre Vives, 16 – Rubí amb CIF B-59784215 posa a disposició en el seu lloc web www.zolrag.es determinats continguts de caràcter informatiu i de la seva propietat sobre les seves activitats. Política de protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Zolrag S.L. li informa que les dades personals facilitades per vostè mitjançant correu electrònic seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual i titular és Zolrag S.L..
Zolrag S.L. no sol·licita a la seva pàgina web dades als usuaris que la visitin, per tant, la comunicació de dades personals per l’usuari a través de nostre assetjo web únicament pot entendre’s que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el formulari de la secció “contacte” o a través de les adreces de correu electrònic publicades en nostre lloc web. La finalitat de les dades obtingudes és la de facilitar-li la informació requerida sobre els serveis que oferim. En qualsevol dels casos anteriorment descrits amb l’emplenament d’aquest formulari o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Zolrag S.L. l’usuari presta el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades de caràcter personal i a rebre comunicacions comercials dels serveis i de l’activitat de Zolrag S.L. acceptant expressa i inequívocament així mateix que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit en el paràgraf anterior, a societats participades per Zolrag S.L. o a altres amb les quals es perfeccioni acords de col·laboració. En cap cas Zolrag S.L. utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats. De la mateixa manera li comuniquem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer mitjançant l’enviament per correu ordinari de la seva sol·licitud per escrit a la següent adreça:
Zolrag S.L. – C/ Mestre Vives, 16 – Rubí.

Propietat Intel·lectual:
Tot el contingut de l’assetjo web www.zolrag.es així com el disseny del mateix, logos, composició i els Drets de Propietat Industrial dels productes i serveis de Zolrag S.L. pertanyen a Zolrag S.L., a excepció dels logotips de partners, col·laboradors, i no poden ser utilitzats total o parcialment sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit per part del Zolrag S.L. o dels seus propietaris.

Ús de cookies:
Zolrag S.L. no utilitza en el seu www.zolrag.es “cookies” ni altres programes mitjançant els quals es puguin obtenir dades de l’usuari, fora dels quals el mateix pugui proporcionar amb l’enviament de correus electrònics, no obstant això es reserva la possibilitat d’utilitzar-los en un futur amb la finalitat de millorar els serveis prestats a través del seu web.