ESTRUCTURES DE FORMIGÓ / METÀL•LIQUES

En Zolrag, realitzem tot tipus d‘estructures metàl·liques, de formigó, mixtes i prefabricats, per:

 Edificis

 •  Naus industrials
 •  Obra civil
 •  Habitatges unifamiliars
 •  Xalets
 •  Piscines
 •  Adossats
 •  Pàrquings

Els nostres serveis

 • Prefabricats de formigó
 • Encofrats de formigó armat o pretensat
 • Estructures d’acer
 • Naus industrials metàl·liques i de formigó
 • Bigues, pilars, sabates, lloses, encepats, pilots, ancoratges, pantalles, mur, etc.
 • Estructures de formigó / estructures metàl·liques d’indústries i cases unifamiliars.